Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Informujemy, iż wyniki rekrutacji do klas I znajdą Państwo w zakładce Nabór 2020/2021

Niepodległość

Dzwonki

  1. 7:30 – 8:15
  2. 8:20 – 9:05
  3. 9:15 – 10:00
  4. 10:10 – 10:55
  5. 11:05 – 11:50
  6. 12:05 – 12:50
  7. 13:05 – 13:50
  8. 14:00 – 14:45
  9. 14:50 – 15:35
  10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Terminy zebrań

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LPDATAFORMAKLASAGODZINATEMAT GŁÓWNY
I PÓŁROCZE
111 września 2019 r. (środa)Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotówI – IV17:00Organizacja roku szkolnego 2019/2020, w tym m.in. wybór trójek klasowych i reprezentanta klasy do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi zasadami oceniania, ustalenie z rodzicami planu działań profilaktyczno - wychowawczych w bieżącym roku szkolnym. Uwaga!
W klasach VIII poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. (Złożenie opinii PPP lub zaświadczenia o stanie zdrowia w terminie do 15 października)
12 września 2019 r. (czwartek)V – VIII17:00
213 listopada 2019 r. (środa)Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotówI – IV17:00Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu.
Uwaga! W klasach VIII przekazanie
rodzicom inf. o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych przez RP. (Informacja do 20 listopada)
14 listopada 2019 r. (czwartek)V – VIII17:00
315 stycznia 2020 r. (środa)Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z innymi nauczycielami przedmiotówI – IV17:00Poinformowanie o ocenach na I półrocze z zajęć edukacyjnych i zachowania
16 stycznia 2020 r. (czwartek)V – VIII17:00
II PÓŁROCZE
118 marca 2020 r. (środa)Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotówI – IV17:00Omówienie postępów uczniów w nauce i zachowaniu, w kl. VIII inf. nt. procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
19 marca 2020 r. (czwartek)V – VIII17:00
220 maja 2020 r. (środa)Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotówI – IV17:00Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.
21 maja 2020 r. (czwartek)V – VIII17:00
316 czerwca (wtorek) 2020 r.Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotówI – VIII16:00-17:00Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i bieżących sprawach wychowawczych.

Uwaga!  16.00 – 17.00 – Konsultacje indywidualne z nauczycielami, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy (miejsce – pokój nauczycielski)