Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Dzwonki

 1. 7:30 – 8:15
 2. 8:20 – 9:05
 3. 9:15 – 10:00
 4. 10:10 – 10:55
 5. 11:05 – 11:50
 6. 12:05 – 12:50
 7. 13:05 – 13:50
 8. 14:00 – 14:45
 9. 14:50 – 15:35
 10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Obiady

 

BARDZO WAŻNE

Koszt obiadów-STYCZEŃ 2018

Dzieci   14 X 2,50 =35,00

Wpłat bankowych można dokonywać od 1.01.2018r.

Pieniądze powinny zostać zaksięgowane  do  dnia  04.01.2018r.

 

Bank Handlowy O\Olsztyn

Nr konta 95 1030 1218 0000 0000 9042 4025

W tytule wpłaty należy podać:

 1. Miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
 2. Imię i nazwisko dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.\Wpłata za obiad za STYCZEŃ 2018r.

Jan Nowak,kl.IVa, w przypadku wpłaty na więcej niż jedno dziecko, w tytule wpłaty należy podać dane dla każdego dziecka osobno.\

 

Wpłaty dokonane po tym terminie będą odsyłane

.

WPŁATY DOKONANE W GRUDNIU NA M-C STYCZEŃ BĘDĄ PRZEKAZANE DO GMINY OLSZTYN.BRAK MOŻLIWOSCI ZWROTU.