Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Dzwonki

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:45 - 12:30
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:35 - 15:20
9. 15:25 - 16.10

stat4u

Obiady

Opłaty za obiady za miesiąc czerwiec 2017

 

Dzieci    14 X 2,50 zł = 35 zł

Wpłat bankowych można dokonywać od 20.05.2017r.

Pieniądze powinny zostać zaksięgowane  do  dnia  27  każdego miesiąca

 

Bank Handlowy O\Olsztyn

Nr konta 95 1030 1218 0000 0000 9042 4025

W tytule wpłaty należy podać:

  1. Miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
  2. Imię i nazwisko dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.\Wpłata za obiad za czerwiec  2017r.

Jan Nowak,kl.IVa, w przypadku wpłaty na więcej niż jedno dziecko, w tytule wpłaty należy podać dane dla każdego dziecka osobno.\

 

Wpłaty dokonane po tym terminie będą odsyłane.