Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Nabór 2016/2017

Szanowni Rodzice

Rekrutacja do klas pierwszych
na rok szkolny 2016/2017

Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej
dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
od 1 marca 2016 r. do 14.03.2016 r.,

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca
dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły
od 22 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r.

Poniżej zamieszczamy kryteria wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Nabór 2016/2017

Informator dla rodziców

Harmonogram przyjmowania uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Olsztyn

I. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły
Rodzaj czynności Termin
1 Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych od 01.03.2016 r. do 14.03.2016 r.
2 Sporządzenie przez szkoły obwodowe listy uczniów zgłoszonych do 16.03.2016 r.
3 Spotkanie dyrektorów szkół – przygotowanie do zatwierdzenia liczby oddziałów klas pierwszych, w tym ustalenie liczby wolnych miejsc do 18.03.2016 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc 21 marca 2016 r. godz. 14.00
II. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do klasy pierwszej dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów) od 22 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r. od 16 sierpnia 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r.
2 Weryfikacja wniosków i wprowadzanie danych przez szkoły pierwszego wyboru od 13 kwietnia 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r. od 19 sierpnia 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r.
3 Spotkanie przedstawicieli szkolnych komisji rekrutacyjnych, przygotowanie do zatwierdzenia liczby oddziałów klas pierwszych 15 kwietnia 2016 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 kwietnia 2016 r. godz. 14.00 23 sierpnia 2016 r. godz. 14.00
5 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia do 25 kwietnia 2016 r. do 25 sierpnia 2016 r.
wprowadzenie informacji o oświadczeniach woli przyjęcia do szkoły: decyzja pozytywna – rodzic dostarczył oświadczenie woli przyjęcia, decyzja negatywna – brak oświadczenia i usunięcie przydziału
6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 kwietnia 2016 r. godz. 14.00 29 sierpnia 2016 r. godz. 10.00
7 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9 Złożenie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej