Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Dzwonki

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:45 - 12:30
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:35 - 15:20
9. 15:25 - 16.10

stat4u

Nabór 2017/2018

SZANOWNI RODZICE

Rekrutacja do klas pierwszych
na rok szkolny 2017/2018
Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej
dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
odbywają się na podstawie wypełnionej karty zgłoszeniowej
dostępnej poniżej bądź w sekretariacie szkoły