Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Dzwonki

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:45 - 12:30
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:35 - 15:20
9. 15:25 - 16.10

stat4u

Nabór 2015/2016

nabor

Planowany harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn

Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
Składanie zgłoszeń i wniosków wraz z załącznikami 01.04.2015 – 17.04.2015 10.08.2015 – 17.08.2015
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.05.2015
o godz. 14.00
20.08.2015
o godz. 10.00
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia 05.05.2015 – 11.05.2015 24.08.2015 – 26.08.2015
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14.05.2015
o godz.14.00
28.08.2015
o godz. 10.00
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej