Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Niepodległość

Dzwonki

  1. 7:30 – 8:15
  2. 8:20 – 9:05
  3. 9:15 – 10:00
  4. 10:10 – 10:55
  5. 11:05 – 11:50
  6. 12:05 – 12:50
  7. 13:05 – 13:50
  8. 14:00 – 14:45
  9. 14:50 – 15:35
  10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Nabór 2015/2016

nabor

Planowany harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn

Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
Składanie zgłoszeń i wniosków wraz z załącznikami 01.04.2015 – 17.04.2015 10.08.2015 – 17.08.2015
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.05.2015
o godz. 14.00
20.08.2015
o godz. 10.00
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia 05.05.2015 – 11.05.2015 24.08.2015 – 26.08.2015
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14.05.2015
o godz.14.00
28.08.2015
o godz. 10.00
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej