Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Dzwonki

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:45 - 12:30
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:35 - 15:20
9. 15:25 - 16.10

stat4u

Logopeda

Szkolny gabinet logopedyczny to miejsce, gdzie Państwa dzieci uzyskują specjalistyczną pomoc. Logopeda zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy i problemami w mówieniu. We wrześniu wśród uczniów klas pierwszych przeprowadzane są badania przesiewowe. Obejmują one umiejętność wypowiadania się, sprawność narządów artykulacyjnych, poprawność wymowy, stronę gramatyczną i leksykalną mowy. Uczniowie, u których logopedzi zdiagnozują wady wymowy, niepłynność mowy lub opóźniony rozwój mowy, uczęszczają na zajęcia logopedyczne. Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczestniczą w nich indywidualnie lub pracują w małych dwuosobowych zespołach.

Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju wad wymowy. Wraz z logopedą uczniowie wykonują ćwiczenia wspomagające artykulację, usprawniające narząd mowy i kształtujące prawidłowy tor oddychania. Dzieci uczestniczą także w zabawach stymulujących rozwój językowy – ułatwiają one zarówno mówienie, jak i naukę czytania i pisania.

Pomocą specjalistyczną objęci są uczniowie klas I-VI. W zajęciach logopedycznych mogą uczestniczyć rodzice, do czego bardzo Państwa zachęcamy.

Zapraszamy do naszego gabinetu logopedycznego (sala nr 19)

logopeda_001 logopeda_002

 

Godziny pracy logopedy

poniedziałek7.30 - 14.30
wtorek8.30 - 15.30
środa7.30 - 11.30
czwartek8.30 - 14.30
piątek7.30 - 13.30