Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Informujemy, iż wyniki rekrutacji do klas I znajdą Państwo w zakładce Nabór 2020/2021

Niepodległość

Dzwonki

  1. 7:30 – 8:15
  2. 8:20 – 9:05
  3. 9:15 – 10:00
  4. 10:10 – 10:55
  5. 11:05 – 11:50
  6. 12:05 – 12:50
  7. 13:05 – 13:50
  8. 14:00 – 14:45
  9. 14:50 – 15:35
  10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Aktualności

DZIEŃ DZIECKA

- 1 czerwca 2020 -


Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie
po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem (covid-19)
oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem  (covid-19)
u dzieci i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie

 


Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

 

Wytyczne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna [pdf]

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole [pdf]

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka [pdf]

Wytyczne  GIS, MZ i CKE– przeprowadzanie egzaminów [pdf]


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Harmonogram egzaminów 2020

kształcenie na odległość

- 27 kwietnia 2020 -

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

- 14 kwietnia 2020 -

 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

informacja

- 14 kwietnia 2020 -

Szkoła zamknięta  do odwołania.

Proszę kontaktować się mailowo :

 sp7olsztyn@wp.pl

sekretariat@sp7.olsztyn.eu

 telefonicznie : 89 527 64 39


Wiemy, ze muzyka jest wszędzie dookoła. Obok siebie znajdziemy też przedmioty, na których możemy zagrać. Dzieci z klasy 3 a wywiązały się wzorowo z zadania, wykonując instrumenty z tego, co znalazły w domu. 

czytaj więcej


Kim jest architekt i na czym polega jego praca?

Gdzie możemy zobaczyć niezwykłe budowle?…

Uczniowie klasy I c już wiedzą i zdecydowanie ten temat bardzo wszystkich zainspirował…

czytaj więcej


W dzisiejszych czasach, uzależnieniem oraz zachowaniem nałogowym może być prawie wszystko. Nie od dziś wiemy, że uzależnienia mają destrukcyjny wpływ na życie człowieka.

W ramach Szkolnych Dni Profilaktyki, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji społecznej, której celem było uświadomienie innym, że

czytaj więcej


„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”.

św. Jan Paweł II

W dniach 11-18 maja w naszej szkole odbył się konkurs „Pomocna dłoń”. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, zachęcanie do pomagania innym jak też rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni. Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem brali w nim udział odesłali bardzo dużo prac, za co zostali nagrodzeni.

Pamiętajcie dobro powraca!

Nauczyciele plastyki oraz zespół wolontariatu .

 

 


Omawiana lektura stała się inspiracją do przedstawienia głównego bohatera rożnymi technikami. Powstały prace rysowane ołówkiem, kredkami. Dzieci wykonały też pieski z ręcznika. Zapraszamy do obejrzenia galerii prac kl. 3 a.

czytaj więcej


„ZALOGUJ SIĘ…DO ŻYCIA”

Podsumowanie Szkolnych Dni Profilaktyki

Jak co roku w maju w naszej szkole odbyły się Dni Profilaktyki, jednak trochę w innej formie niż zawsze, bo w świecie wirtualnym. Inicjatywa, organizowana w każdym roku, skierowana jest na profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, uświadomienie zagrożeń w sieci oraz promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. W tym roku przez to, że nasza nauka przeniosła się do sieci, Dni Profilaktyki przebiegały pod hasłem „ZALOGUJ SIĘ DO…ŻYCIA”.

czytaj więcej