Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Informujemy, iż wyniki rekrutacji do klas I znajdą Państwo w zakładce Nabór 2020/2021

Niepodległość

Dzwonki

  1. 7:30 – 8:15
  2. 8:20 – 9:05
  3. 9:15 – 10:00
  4. 10:10 – 10:55
  5. 11:05 – 11:50
  6. 12:05 – 12:50
  7. 13:05 – 13:50
  8. 14:00 – 14:45
  9. 14:50 – 15:35
  10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Aktualności


Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie
po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem (covid-19)
oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem  (covid-19)
u dzieci i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie

 


Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

 

Wytyczne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna [pdf]

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole [pdf]

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka [pdf]

Wytyczne  GIS, MZ i CKE– przeprowadzanie egzaminów [pdf]


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Harmonogram egzaminów 2020

kształcenie na odległość

- 27 kwietnia 2020 -

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

- 14 kwietnia 2020 -

 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

informacja

- 14 kwietnia 2020 -

Szkoła zamknięta  do odwołania.

Proszę kontaktować się mailowo :

 sp7olsztyn@wp.pl

sekretariat@sp7.olsztyn.eu

 telefonicznie : 89 527 64 39


Każdego roku w naszej szkole odbywają się Szkolne Dni Profilaktyki. Mimo pandemii, w tym roku nie było inaczej… Jednym z wielu działań podjętych w naszej szkole z tej okazji, było przeprowadzenie w formie zdalnej we wszystkich klasach IV-VIII warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień pt. “Pomyśl, zanim spróbujesz”.

czytaj więcej


Konkurs Literacki „Dziecięcym piórem” zorganizowany przez Szkołę Podstawową we Wrzesinie był skierowany do uczniów, dla których pisanie jest pasją. Młodzi pisarze zmierzyli się z tematem: „Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie”–  Si’ahl

czytaj więcej


Miło nam bardzo, że nasza propozycja Konkursu Kulinarno – Fotograficznego spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wszyscy troszczymy się o to, by nasze dzieci jadły pełnowartościowe posiłki, które dostarczą im niezbędnych składników odżywczych.

czytaj więcej


Powoli kończymy ten rok szkolny, który przyniósł nam ogromne wyzwanie jakim była kwarantanna z powodu koronawirusa. Co nam to dało, a może coś zabrało? Czy czegoś się nauczyliśmy, i za czym najbardziej tęskniliśmy? A może jest coś, co jednak nam się podobało? Te pytania zadałam uczniom 4b, zobaczcie co odpowiedzieli….

 

czytaj więcej


A dokładnie pomagał Antek Piedziewicz z klasy 4b, wraz ze swoją mamą, który opowiedział o akcji „Obiad dla ucznia” … ”

„Tę akcje zapoczątkowała moja mama, ponieważ podczas spaceru pomyślała o tym, że są dzieci, które dotąd jadły tylko darmowe obiady na stołówkach w szkole. Postanowiła stworzyć akcję o nazwie Obiad dla Ucznia, w ramach której różne osoby gotują i rozwożą obiady właśnie dla takich dzieci. Akcja trwała dwa miesiące, obejmowała około stu pięćdziesięciu uczniów, m.in. Z naszej szkoły. Obiady rozwoziło ponad pięćdziesięciu

 

czytaj więcej


Wiemy, ze muzyka jest wszędzie dookoła. Obok siebie znajdziemy też przedmioty, na których możemy zagrać. Dzieci z klasy 3 a wywiązały się wzorowo z zadania, wykonując instrumenty z tego, co znalazły w domu. 

czytaj więcej

DZIEŃ DZIECKA

- 1 czerwca 2020 -


Kim jest architekt i na czym polega jego praca?

Gdzie możemy zobaczyć niezwykłe budowle?…

Uczniowie klasy I c już wiedzą i zdecydowanie ten temat bardzo wszystkich zainspirował…

czytaj więcej